Realistický velmi detailní 3D model bundy s texturami s vysokým rozlišením.

Model vytvořený naší unikátní poloautomatickou skenovací technologií

Optimalizováno pro 3D web a AR / VR

Vlastnosti

  • Měrnými jednotkami během procesu vytváření byly milimetry.
  • Čistá a optimalizovaná topologie polygonů pro maximální efektivní využití.
  • Tento model se skládá z 1 sítě.
  • Všechny objekty mají plně rozbalené UV.
  • Model má 2 materiály
  • Obsahuje vysoce detailní normálovou mapu
  • 60 tisíc polygonů
  • Obsahuje vysoce detailní textury 4096×4096 .png (diffuse (base color), Roughness, Metallness, Normal) pro renderování.
  • Obsahuje optimalizované textury 4096×4096 .jpg (diffuse (base color), Roughness, Metallness, Normal) pro 3Dweb a AR/VR.